SKOOLA VĚDOMÍ ŽIVOTA

Spolek je sdružením fyzických i právnických osob, které mají společnou vizi jak měnit své životy a realizovat je prostřednictvím Skooly Vědomí Života.

Festival Vědomě Žít – Shrnutí

Dnes jsme si pro Vás připravili shrnutí Festivalu Vědomě Žít, organizovaného Skoolou Vědomí Života a Agarou z.s.

Naše hodnocení festivalu: měli jsme to štěstí, že jsme přicházeli v 9 ráno před KC Svoboda spolu se Stanislavem Skřičkou. A nemohli jsem si nevšimnout jeho upřímného údivu, když jsme poprvé uviděli areál před KC, kde se sice ještě budovalo, ale již to bylo velkolepé. “Souhlasím a připojuji se, venkovní aranžmá bylo skvělé a díky orgnizátorům stálo za to. Aranžmá sálu bylo rovněž příjemné, hlavně nastrojení pódia do přírodního rázu, moc pěkné. Co mne ale nejvíce překvapilo, to byl plný sál na úvodní přednášku Dr. Tomáše Lebenharta. To jsem skutečně nečekal. Jeho přednášku jsem celou sledoval s velkým zájmem a jsem rád, že splnil mé očekávání.” prohlásil předseda spolku. Stejně tak nám bylo velkou ctí v Chebu přivítat Suverena. Odpovědně pracoval s dětmi a to je penězi nezaplatitelné. Navážeme na jeho myšlenku.

Dále máme obrovskou radost z pana Dr. Lebenharta – mimo jiné přislíbil vstoupit do našeho spolku Skoola Vědomí Života, což nás jen utvrzuje, že naši práci děláme svědomitě.

Rozhodně musíme uznat, že celý Chebský tým udělal kus dobré práce a organizace festivalu se zhostil na výbornou.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, bez kterých by tento festival nebylo možné vytvořit. Děkujeme!

Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na 2. ročník Festivalu Vědomě Žít v roce 2020 v Pardubicích, termín a detaily budou zveřejněny.

Stejně tak Vás srdečně zveme na přednášku Prof.Ing Petera Staňka CSc., která se bude konat 14. listopadu 2019 v Pardubicích.

Kontakt

Pokud vás něco zaujalo a máte více otázek, tak nám napište dolů do formuláře nebo zavolejte na +420778725546.

 

Zapsaný Spolek Skoola vědomí života pro zakládání rodových osad a statků
Adresa: Pod vinicí 2840, 53002 Pardubice

info@vesrosa.cz